59° Nord –
Hokksund By- og
Laksefestival

59˚ Nord Hokksund by og laksefestival er årets store familiefest i Hokksund! Festivalen arrangeres hver sommer i august, torsdag-søndag. Festivalen er et ekte “sammen med”-arrangement, skapt av ildsjeler i samarbeid med kommune og næringsliv, og har et underholdende og spenstig program, med bred appell.