Opplev Hokksund

 

I byen er det etablert et ambisiøst og godt samarbeid mellom Hokksund Handelsstandsforening, Hokksund Gårdeierforening og Øvre Eiker kommune. Formålet med samarbeidet er å synliggjøre byens mangfoldige og gode tilbud til innbyggerne, både i egen kommune og  i regionen for øvrig.

 

Samarbeidet utøves gjennom foreningen Opplev Hokksund, der medlemmene utgjør medlemmene i Hokksund Handelsstandsforening, og medlemmene i Hokksund Gårdeierforening. For å være medlem i Opplev Hokksund må man derfor være medlem i en av de to foreningene (noen er også medlem i begge).

 

Medlemskap i Opplev Hokksund innebærer medlemsfordeler som:

  • Synliggjøring av egen virksomhet på www.opplevhokksund.no
  • Synliggjøring av egen virksomhet på Opplev Hokksund i sosiale medier
  • Deltagelse i felles omdømme- og markedsføringstiltak, som f.eks. bussreklame og reklame i det offentlige rom
  • Tilgang til bruk av felles markedsføringsprodukter som handlenett, plakater, roll-ups og vimpler.
  • Deltagelse

 

Våren 2014 ble det gjennomført en innbygger-undersøkelse (Norstat AS) blant 300 innbyggere i Øvre Eiker, 50/50 kvinner og menn – i alderen 20-70+. Vi vet derfor relativt mye om handlevaner og hva innbyggerne setter pris på/ønsker seg mer av i Hokksund sentrum. Samarbeidet bygger bl.a. videre på denne kunnskapen, og vi arbeider langs to hoved-akser:

 

  • Realisere tiltak som imøtekommer innbyggernes ønsker.
  • Etablere en felles plattform for markedsføring av handels- og sentrumsnæringene, i forbindelse med kampanjer, arrangementer og aktiviteter.

 

På dette grunnlaget har vi i sentrums-samarbeidet utviklet  et “slogan” – Opplev Hokksund – Ekte og Personlig

Denne portalen er en del av næringssamarbeidet mellom Hokksund Handelsstandsforening, Gårdeierforeningen i Hokksund og Øvre Eiker kommune.

 

 

Noe du lurer på?

Send oss en e-post

Vil du profilere din egen bedrift på nettsiden Opplev Hokksund?

 

Bli en del av det felles utstillingsvinduet for Hokksund, og bidra med å vise frem din del av bredden vi har å tilby her i byen.

 

Gå til innmeldingsskjema