HISTORIKK

Hokksund utviklet seg opprinnelig som et tettsted på nordsiden av Drammenselva, nedenfor  Hellefossen.  I dag kjenner vi denne delen av Hokksund som Gamle-Hokksund, der vi karakteristisk nok også finner Storgata i Hokksund.

Reisende som skulle til Hallingdal og Numedal fra Oslo eller Drammen måtte passere Hokksund, og de som skulle til Kongsberg måtte krysse elva. De ble rodd over av sundmenn. Da det ble funnet sølv i Kongsberg i 1623 bestemte kongen at det skulle bygges kjørevei mellom Kongsberg og Hokksund, og videre til Drammen og Oslo. Veistrekningen Kongsberg-Hokksund ble således Norges første kjørevei. I 1866 kom også jernbanen hit med byggingen av Randsfjordbanen og Hokksund stasjon som  idag er et viktig knutepunkt både for Bergensbanen og Sørlandsbanen.

Egentlig ble Hokksund skrevet Haugsund (av gårdsnavnet Haug, og sund, «fergested») fram til 1920. Det skapte mange forviklinger at navnet lignet på Haugesund, spesielt for postvesenet. Det ble derfor vedtatt i departementet at stedet skulle skrives Hokksund. Denne skrivemåten ble valgt fordi den lå nærmere uttalen av stedsnavnet, som er høkksunn eller håkksunn, tross sterke protester fra herredsstyre og lokalbefolkning som heller ville ha navnet Eiker.

 

Jernbanen ga arbeid til mange og var også viktig for utviklingen av det lokale næringslivet. Flere bedrifter anla jernbaneskinner inn på tomta. Drammenselva ble dessuten brukt til å tømmerfløtning ned mot Drammen, der videre utskiping skjedde. Mindre sideelver ble gjerne oppdemmet, slik at de kunne bringe tømmer ned til elva når demningene ble åpnet og vannføringingen ble stor nok. Det var også en del passasjertrafikk med båt mellom Hokksund og Drammen i gamle dager.

I dag er byen i nasjonal sammenheng mest kjent som funnsted for Hoen-skatten, for Nøstetangen-glassene og for å ligge langs en av Norges største og beste lakse-elver , Drammenselva. Regionalt er byen kjent som Damenes By, og for en rekke faste arrangementer, der den største er Hokksund By og Laksefestival – http://www.59nord.no/.

Denne portalen er en del av næringssamarbeidet mellom Hokksund Handelsstandsforening, Gårdeierforeningen i Hokksund og Øvre Eiker kommune.

 

 

Noe du lurer på?

Send oss en e-post

Vil du profilere din egen bedrift på nettsiden Opplev Hokksund?

 

Bli en del av det felles utstillingsvinduet for Hokksund, og bidra med å vise frem din del av bredden vi har å tilby her i byen.

 

Gå til innmeldingsskjema