Hokksund Camping

Hokksund Camping har 4 helårsansatte og 10 deltidsansatte i sesongen 15. mai til 15. september. Besøksbelegget ligger på vel 70 000 gjestedøgn i året.