Eiker vgs

Eiker videregående skole er en del av Kunnskapsskolen Buskerud. Her er det tilbud om studiespesialisering, design og håndverk og service og samferdsel, samt hverdagslivstrening.