Eiker Eiendomsutvikling

Eiker Eiendomsutvikling AS ble stiftet i 2003, og er et selskap heleid av Øvre Eiker kommune. I Hokksund eier vi Stasjonsgata 64, Stasjonsgata 72-74, Støperigata 8, samt Vestre Brugate 5. Vi er også medeier i Stasjonsgata 10-12. Til sammen disponerer vi ca. 800 kvm forretningslokaler på gateplan. Vi tilbyr også utleie av kontorlokaler i 2. etasje i deler av bygningsmassen.